„Harry Potter“ je málo literární, říká Uruguayka Puentes de Oyenard

Uruguayská spisovatelka a lékařka Sylvia Puentes de Oyenard, předsedkyně Latinskoamerické literární akademie pro děti a mládež, prohlásila dnes v Praze, že bestseller „Harry Potter“ je málo literární.
Dílo J. K. Rowlingové o malém kouzelníkovi z Hogwarts „je málo literární, ale přinejmenším dokázalo přimět mládež k tomu, aby četla,“ řekla literátka Puentes de Oyenard, která dnes pronesla v Institutu Cervantes české metropole přednášku na téma „Juana de Ibarbouru a Mario Benedetti: dva hlasy, jeden kořen, jeden zpěv,“ o uruguayských lyricích z počátku 20. století.
Uruguayka prohlásila, že od Rowlingové, jakožto spisovatelky, „není co se učit“. „Není to zrovna ta nejlepší kniha,“ dodala, ačkoliv na druhou stranu „knihy do Uruguaye nedorazily ve španělštině, děti si je obstarávaly v angličtině a takto si navíc procvičovaly jazyk.“
„Potter je Popelka,“ řekla dále, v narážce na chudého sirotka z pohádky, již zpopularizovali především bratři Grimmové. A připsala úspěch Rowlingové vedle dobré reklamní kampaně také skutečnost, že její dílo „nedává čas vydechnout“ a je „bojem mezi dobrem a zlem, jež si tě získá,“ a navíc tam „dává spoluvinu chlapcům“.
Znepokojena kvůli lidským právům a vedena „svým duchem bojovnice, stálým a vytrvalým“, chtěla vyjádřit a vydobýt tato práva, což se viditelně odrazilo v její literatuře, z velké části zaměřené na mladé. Její snahou tady bylo „pokusit se vytvořit svobodné lidi, vytvářet čtenáře, protože: dítě bez knihy, dospělí bez četby, člověk bez myšlenek“.
S více než šedesáti publikovanými tituly, některými z nich v braillově písmu, zasvětila jihoamerická spisovatelka notnou část své činnosti vytváření dětských literárních akademií. Puentes de Oyenard hájí původní bohatství španělštiny v každé z jejích zeměpisných šířek a kvůli tomu se také snaží, aby „v každém místě byla akademie, to kvůli respektu k identitě každé země“.
Z nich do dnešního dne existují akademie zřízené v Ekvádoru, Chile, Bolívii, Salvadoru, Guatemale, Brazílii a Uruguayi, zatímco Španělsko funguje jako čestný partner a na Kubě je v procesu zakládání. Zatím jako poslední byla vytvořena v lokalitě Huamanga de Ayacucho (Peru).

16. 11. 2010

Mluv o tom: