Znovuobjevení skvělého virtuóza Karla Halíře

Španělský houslista Eduardo García organizuje koncert, „Hommage á Karel Halíř“, který má být připomínkou českého houslisty narozeného ve Vrchlabí. Tento umělec prožil většinu života v Německu a byl považován za jednoho z nejlepších houslistů konce 19. a začátku 20. století.

Slavnost se bude konat 12. a 13. října na morzinském zámku ve Vrchlabí, což bude současně i 120té výročí koncertu, který Karel Halíř měl ve svém rodném městě, v té době součásti Rakousko-Uherské monarchie a kterého se zúčastnilo osmnáct zemí.

Radek Hanuš, ředitel Základní umělecké školy ve Vrchlabí, má na starost celou organizační část tohoto projektu.

Je zajímavé, že i když Halíř byl světoznámým virtuózem a majitelem houslí Stradivari, které dostaly po něm i jméno „StradHalíř“, není umělcovo jméno v Čechách tak známé jak by si zasluhovalo.

„Chceme tento stejný koncert ze 13.října 1891 opakovat a ještě zvýšit počet zainteresovaných zemí. Chybělo pouze dvacet tři let do vypuknutí 1. světové války a hudba znovu všem ukázala, že dokáže spojit národy a přispět k porozumění a míru“, říká García.

Karel Halíř studoval na pražské konzervatoři a poté na Hochschule für Musik u prestižního houslisty Josefa Joachima.

Po ukončení studií byl koncertním mistrem orchestru Benjamina Bilseho, který sepozději stal Berlínskou filharmonií.

Jeden rok byl koncertním mistrem Královského orchestru v Kaliningradu, dva roky v orchestru barona Dervize v Nice a Luganu, poté další rok v divadelním orchestruv Mannheimu.

Od roku 1882 do roku 1892 byl koncertním mistrem Velkovévodského Sasko-Výmarského orchestru, dnešní Staatskapelle Weimar, se kterým uvedl premiéry takových děl jako Don Juan od Richarda Strausse.

„Z Bostonu a New Yorku mě posílají kritiky a programy koncertů, které Karel Halíř provedl na svém turné po USA v roce 1896. V jedné z nich, v New York Times, je považován za nejlepšího interpreta Beethovenova koncertu v současné době.“

V jednom dopisu z Výmaru, datovaném rokem 1892 adresovaném řediteli pražské konzervatoře Antonínu Bennewitzovi odmítá Karel Halíř místo profesora na této instituci s tím, že se vrací do Berlína jako koncertní mistr dvorní opery, dnešní Staatskapelle Berlín v čele Danielem Barenboimem. S tímto orchestrem uvedl Halířv roce 1905 premiéru Sibeliova houslového koncertu.

V hlavním městě Německa byl také profesorem na Hochschule für Musik a v roce 1897 se stal členem kvarteta Josefa Joachima, i když později založil své vlastní smyčcové kvarteto.

V prvním vzpomínkovém koncertu bude tento podzim účinkovat mezzosopranistka Švédka Ulrika Strömstedt, sólistka z Nationaltheater Weimar, v doprovodu manžela, pianisty Joana Pagés ze Španělska a známý český virtuóz Ivan Ženatý s českým pianistou Stanislavem Bogunia.

Eduardo García, který uzavřel svá studia na Univerzitě v Ostravě diplomovou prací o navarrském houslistovi Pablu Sarasatem, je zástupcem koncertního mistrav Hudebním divadle Karlín a spolupracuje s mnoha českými i zahraničními orchestry.

„Mým úmyslem je teď dokázat, že Sarasate a Halíř se znali už proto, že navarrský houslista měl několikrát turné po Německu a to během doby, kdy český virtuóz triumfoval v nejlepších německých orchestrech.“

25. 03. 2011

Mluv o tom: