Praha vzpomíná s okázalostí a barevností na svatého z Nepomuku, patrona námořníků

 

Plataforma flotante en el río MoldavaDnešní svátek sv. Jana Nepomuckého, patrona všech lidí od vody a hlavního patrona České republiky, je doprovázen procesími, nošením jeho ostatků, koncerty na řece Vltavě, regatami dračích lodí a ohňostroji.

„Pravda je, že je překvapující vidět lodě tady na řece, v zemi co nemá moře“, řekl galicijský student programu Erasmus postavený u zábradlí Karlova mostu a připravený poslouchat, v předvečer svátku, koncertu klasické hudby.

„Navalis“, neboli hudební interpretace na řece Vltavě na oslavu velkých jubileí mají v Čechách tradici, jenž má kořeny na počátku XVII. století.

Tyto oslavy spojené se svátkem sv. Jana Nepomuckého začaly v baroku a byly přerušeny pouze na 20 let v minulém století – když vznikla Československá republika-, když den svátku světce přestal být státním svátkem.

Ale před pěti lety se „Navalis“ svatého Jana opět začaly konat, v předvečer svátku, a tvoří součást koloritu těchto dní.

V Praze, mezi Karlovým mostem a molem u Mánesa, byly instalovány plovoucí plošiny, kde Capella Regia Praga pod vedením Roberta Huga zahrála vodní hudbu skladatelů Šimona Brixiho, Františka Brixiho a Gunthera Jacoba.

La parada junto a la estatua del santo en el Puente de CarlosKoncertu předcházela mše v katedrále sv. Víta; poté procesí, ve slunečném odpoledni a pod bedlivými pohledy turistů, procházelo pražskými ulicemi s různými zastaveními vztahujícími se k českému světci XIV. století.

„Jsme z Vyškova, blízka Brna“ (na jihu země), řekla jedna starší žena oblečená do typického kroje, a která rozdávala koláčky turistům.

Dlouhý průvod v čele s pražským arcibiskupem Dominikem Dukou se přesunul strmou Nerudovou ulicí, překročil Karlův most a zastavil se u sochy svatého.

Blízko tam byl vhozen do řeky, než byl umučen na příkaz krále Václava IV., protože vztahy mezi církví a státem byly na konci XIV. století bouřlivé.

Král, jak se traduje, chtěl vědět trápení své ženy a požádal královského zpovědníka, Jana Nepomuckého, aby mu odhalil zpovědní tajemství, což kněz odmítl.

La fratenidad de San Huberto participó con sus salvasPo čtení z dobové kroniky na místě kde byl vhozen do řeky a kde se dnes mnoho lidí zastavuje, aby se dotklo památeční desky, se průvod přesunul až na druhý konec mostu, kde byl zakončen liturgií s prosbami v kostele svatého Františka z Assisi, postaveného Křížovníky s červeným srdcem.

Jeden člen družiny nesl barokní relikviář vyrobený ve Vídni, s kouskem mozku Jana Nepomuckého, o němž se dříve myslelo, že je to jeho jazyk.

Tento cenný relikviář z roku 1729 představuje umučení světce a je zdoben olivíny, ametysty, akvamaríny, granáty, rubíny, smaragdy, brazilskými rubelity a diamanty.

Mezitím pod mostem už začaly závody dračích regat mezi Mánesovým a Karlovým mostem, aby získaly Pohár svatého Jana Nepomuckého.

Skupina plavců nadnášela nad hladinou pět hvězd, zakončených pěti rozsvícenými svícemi, které připomínaly nebeská tělesa, viděna plavat na vodě když se Jan Nepomucký utopil v roce 1393 a pět písmen slova „tacui“ (mlčel jsem), s nimiž prokázal úctu zpovědnímu tajemství.

Las cinco cruces alusivas al martirio de Juan Nepomuceno

16. 05. 2013

Mluv o tom: