Španělsko zůstává 4. přímým investorem v České republice

Španělská přímá investice v České republice ke konci roku 2009 činila 3,282 milionu EUR. Tímto zůstává na 4. místě, hned za Německem, Rakouskem a Francií.
Toto hodnocení nebere v úvahu země jako Nizozemsko, Lucembursko a Švýcarsko, neboť vzhledem k jejich charakteru daňových rájů nelze zjistit původ kapitálu.
Poslední velkou španělskou investicí v Česku byl nákup Severomoravských vodovodů a kanalizací (SmVaK), zabývajících se distribucí a úpravou vody. V roce 2006 získala Aqualia, která je součástí FCC, 98,5 procent této společnosti za 248 milionů EUR.

05. 05. 2010

Mluv o tom: