Vánoce v Praze nemohou být bez průvodu Tří králů

Los magos de Oriente saludan a los miles de asistentesJe to tak, že se už nemohou obejít Vánoce v Praze, tak jak by měly být, bez setkání s mudrci z Východu objíždějící blízké okolí Pražského hradu v hlavním městě České republiky.

Za zvuku dud, aniž by byly v letošním roce projevy církevních civilních nebo diplomatických autorit, tři velbloudi začali svou jízdu přes Hradčanské náměstí.

Jedinou autoritou, která tentokrát promluvila, byl král Herodes, z balkonu Martinického paláce. Mazaně chtěl zjistit podrobnosti od Mágů o dítěti Ježíši narozeného v Betlémě, že “se mu také půjde poklonit”, říká vyprávění o skutcích (Matouš 2,8).

Herodes je vychytralý, protože pouze hledá svůj vlastní prospěch. Krátce poté nařizuje zabíjení nevinných dětí v zoufalé snaze zbavit se Ježíše, kterého Mojžíšův zákon prorokoval, že bude králem, a proto by se zmocnil trůnu v Judeji, dnešní Palestině

Tak přemýšlel Herodes a tak přemýšlí mnoho politiků dnes, mající strach ze ztráty trůnu. A dovolují, aby pokračovalo zabíjení stovek tisíců nevinných nenarozených.

I přes jejich předvolební kampaně, kdy slibují zrušit zákony o potratech. Herodův odkaz žije dál.

El rey Herodes dialoga con los magos de Oriente

Navraťme se ke králům. Není jisté, zda byly tři, jak to uchovává tradice, dva nebo dvanáct. Co však se ví, že byli moudří a nadšení pro svou práci.

Tolik, že tito odborníci na čtení z knihy na nebeské klenbě zahájili cestu za neobvyklou hvězdou, která zaujala jejich mysl a podnítila jejich vědeckou zvědavost.

A tato láska k práci jim dovolila pozorovat kuriózní scénu, něco, což změnilo jejich život, protože věděli, že vykládána v souladu s realitou, i když je to bude přesahovat.

Znamení -co viděli- mluvila o zvláštní bytosti položené v jeslích, v blízkosti mladé dívky, asi 16 ti leté a spolu mladého krásného mladíka, jenž zastupoval otce. Byli obklopeni dalšími skromnými lidmi, většinou pastýři, kterým toto narození také změnilo jejich život. Bylo cítit velkou radost.

Zajímavá scéna je připomínkou toho, co se stalo na počátku křesťanské éry a přivádí nám, k našim očím každý rok nespočet krásných betlémů v kostelech, a to nejen v Praze, ale i v mnoha domácnostech.

A také průvod, který začali před dvěma desetiletími misionáři hnutí Ident ze Španělska.

Hnutí Ident, jak mi řekl otec Alberto, má silný misijní charakter, které posílá své členy na různá místa v Evropě, která potřebuje obnovit své křesťanské kořeny. Myslím, že je to součást nové evangelizace Evropy a Severní Ameriky, jak o tom hovořil Jan Pavel II.

VIDEO: ADORACE TŘÍ KRÁLŮ A RODINY

No, na rozdíl od těchto věcí, jízda byla příležitostí pozdravit staré známé, například Lukáše, který po mnoha letech vytvořil velkou rodinu a má nádhernou ženu.

Také jsem se setkal s malou Pelayo, dítětem, které má čtyřidcet dnů, a kterému pediatr povolil pouze jednu hodinu venku na ulici při teplotách pod bodem mrazu. A tak se i jeho rodiče, Jose Luis a Carolina, účastnily pouze na začátku jízdy.

Akce se zúčastnilo také velké množství lidí. Odhaduji, že několik tisíc, i přes studený vítr a hlavně bylo mnoho dětí, které obdrželi zlaté dukáty od pážat, i když uvnitř měly čokoládu.

A další pážata ve svých pokladničkách shromažďovala dary od účastníků k financování průvodu. A je to také tím, že mají tři skutečné velbloudy, což je velmi drahé.

La cabalgata recorre la Praga histórica 

Muchos acudieron a la cabaltaga, a pesar del frío

La estrella de Belén

 La adoración del Niño en el portal de Belén

José, María y el Niño en el portal de Belén, situado en la Plaza de Loreto

06. 01. 2015

Mluv o tom: