Neposkvrněné početí Panny Marie najde cestu na Staroměstské náměstí

La réplica en miniatura de la Columna en el Ayuntamiento de PragaNepochopený sekularismus vedl v mnoha zemích křesťanské tradice západní Evropy k odstranění náboženských symbolů ve školách, na ulicích a dokonce i jménům svých svátků, zatímco ve východní Evropě se po dvaceti pěti leté komunistické diktatuře znovu tyto symboly vrací na veřejná prostranství.

Východní plíce Evropy, jak Jan Pavel II. označil země, které spadaly jako satelity pod Moskvu, se teď hájí bez komplexů společné kultuře.

V Rusku, s návratem politických svobod, které vedl Michail Gorbačov, po sedmi desetiletích pronásledování víry a systematického ničení chrámů (1917-1990), se vybudovali desítky tisíc pravoslavných kostelů z veřejných prostředků.

V Srbsku, s návratem k demokracii existuje mnoho nových kostelů a jiné byly rekonstruovány, často s pomocí ze strany státu, zejména těch, které mají celostátní význam, jakožto nová katedrála sv. Sava v Bělehradě („Crkva Svetog Save”, srbsky).

Jedná se o jeden z největších pravoslavných kostelů na Balkáně a jeho konstrukce byla v posledních patnácti letech se pod pozorným dohledem úřadů.

V České republice, restituce zabaveného majetku katolické církve a jiným církvím za komunistického režimu (1948-1989), jedna z nejtvrdších ze sovětského bloku, také vstoupila do cílové roviny.

Poslední zákon o restitucích v České republice, schválen parlamentem v roce 2012  splňuje požadovanou ekonomickou nezávislost diecézí a církevních orgánů, aby prováděli své záležitosti bez zásahů, na rozdíl od toho, co se dělo doposud, se systémem financování zděděném po totalitní minulosti.

To neznamená, že stát pokračuje i dnes věnuje nemalé prostředky na zachování kulturního dědictví, což je do značné míry náboženské a přispívá do státní pokladny značnými příjmy z cestovního ruchu.

Ale podivné situace, například občanských iniciativ, které postrádají institucionální podporu církve nebo státu, jsou také uvedeny a jsou drženy pouze na základě populárního nadšení a snaží se navrátit na své původní místo náboženské památky, které byly přemístěny nebo zničeny sekularismem.

El escultor académico y restaurador Jan Bradna

Myšlenka je návrat těchto památek na místo kam byly určeny pro veřejné prostory a obnovit původní tradici, na základě architektonických, estetických, historických a kulturních kritérií.

Mezi těmito iniciativami vyniká návrat sloupu Neposkvrněného početí Panny Marie na Staroměstském náměstí v Praze, kde stál od roku 1650, tedy krátce po podepsání Vestfálské smlouvy, kterou skončila třicetiletá válka.

Podle Jana Royta, historika umění a prorektora Univerzity Karlovy, byl sloup symbolem evropského míru a také její město na pravém břehu řeky chtělo ukázat svou vděčnost k Panně Marii za ochranu z války.

Socha  tím, že J. J. Bendl také známý pro svá díla na mostě Karla, byla v té době první barokní sousoší z pískovce a “dávala cestu k velkému rozvoji sochařského umění,” řekl Jan Bradna, akademický sochař a restaurátor.

Socha byla stržena dne 3. listopadu 1918, několik dní po vyhlášení Československé republiky.

Od té doby tam byly čtyři pokusy ji vrátit a poslední, v jejímž čele stojí společnost pro obnovu Mariánského sloupu, vytvořena v roce 1990 k jeho nahrazení má představu o dosažení svého cíle.

Zatímco po sametové revoluci, která otevřela dveře k demokracii v Československu, se to zdálo nemožné, teď získala pocit, že je to reálné.

Návrat sochy na památném náměstí, jednom z nejvýznamnějších architektonických komplexů v hlavním městě České republiky, jenž je součástí světového kulturního dědictví UNESCO, je teprve na počátku.

A to za žádný státní příspěvek, protože společnost pro obnovu Mariánského sloupu shromáždila dostatek darů od Čechů, Slováků, Američanů, Kanaďanů, Švýcarů, Němců a Australanů.

En el estudio de Jan Bradna

Praha je specifická

S návratem svobody v zemi střední Evropy a se navrátila na svá místa sloupy Neposkvrněného početí ve velkých městech, jako je Ostrava a České Budějovice a v dalších menších městech, jako je Kyjov, Turnov, Sokolov a Chodov.

Praha je specifický případ, protože demolice sloupu nekontrolované skupiny v roce 1918 byla považována za symbol československého osvobození od habsburské monarchie, která jasně byla spojována s katolickou církví.

Tak, římská církev nebyl dobře přijata budovateli nového státu, v čele s politikem a filozofem T.G. Masarykem, který vybízel k vytvoření československého národního náboženství protestantské orientace.

Uteklo téměř století od dramatické události a po mnoha proměnách, zdá se, že přesná replika sochy přinese na náměstí rovnováhu.

Na jednom konci byl postaven v roce 1915 sousoší na počest reformátora Jana Husa (1369-1415), ctiteli Panny Marie -mimo chodem- a je konsensus mezi odborníky, kteří postrádají originální protipól na druhé straně.

“Dávám přednost vyjádřit střídmosti, aby se zabránilo protiútoku, ale dne D- bude hned zpět na rohu. Neexistuje žádný politický faktor, který by tomu mohl zabránit a nyní je to administrativní záležitost, která se týká Stavebního úřadu, “uvedl Jan Wolf, radní města, zodpovědný za kulturu, památkovou péči a cestovní ruch.

Wolf po vyhlášení výsledků řekl nejnovějšího archeologického průzkumu, provedeného v prosinci, která dospěla k závěru, že místo je vhodné, aby uneslo váhu sochy.

Tímto je překročena poslední překážka navrhována Úřadem na ochranu kulturního dědictví je uložen, a teď jde na Stavební úřad městské části Prahy 1.

Detalle de la Inmaculada

Jestli budou slněny jeho slova, stín sloupu v poledne, se zpožděním pěti minut s poledníkem Prahy, který sloužil od doby jeho narození v roce 1650, k měření času v Praze.

Kromě architektonických a estetických důvodů, existují jiné roviny, které mohou sloužit jako připomínka identity národů.

“Sloup Neposkvrněného početí je morální referent narození Evropy,” uvedl Wolf, pro něž je památník odkazuje na židovsko-křesťanské kořeny civilizace.

Sloup ukazuje židovskou ženu, Marii, ve středu scény, obklopenou anděly, jenž vyjadřují scény ze Zjevení, z poslední knihy Bible, v němž Bůh, člověk se objevuje jako jeden ze základů křesťanské víry, společně s apoštolskou tradicí.

Pro Wolfa, v době vytvoření sloupu se odráží také “jednota Evropy”, protože Praha byla “mezinárodní křižovatkou” s lidmi přicházejícími z různých koutů na obnovu zničené země po třicetileté válce.

Z dnešního pohledu pražský radní zdůraznil, že sloup slouží jako protipól vůči muslimskému světu, v současném kontextu násilí a terorismu, v jejímž čele stojí islámský stát.

“Na něco, na co můžeme být hrdí,” uzavírá demokratický politik odkazujíce na původní model představující Pannu Marii.

Dodal, že může sloužit jako “odolnost vůči ateismu a něco, co pomůže, aby se obrátilo v dobro v tom, na čem Evropa byla založena”.

To není vždy chápáno odpůrci projektu, kteří se domnívají, ve slovech Wolfa, jako “potvrzení katolické nadřazenosti pouze jako další známku hrdosti.”

Tato překážka se zdá být v poslední době překonána po dohodě pražský arcibiskup Dominik Duka se zástupci husitské církve a evangelíky, v rámci šestého výročí smrti reformátora Jana Husa.

Článek bylo vydáno v časopisu “Týden – Historie”

15. 08. 2018

Mluv o tom: