(Español) Jordi Galí: “No podemos tomar literalmente las tasas de desempleo oficiales”

Tento text je k dispozici pouze v španělštině.

26. 11. 2016

Mluv o tom: