Luxusní průvodce okouzlujícím zámkem

Mercedes Basavilbaso en el Palacio de MikulovDíky Waze jsem mohl dosáhnout své destinace s prodlevou pěti minut. Senzační, když vezmete v úvahu dlouhou cestu z Prahy a dálnice D1 je nepředvídatelná.

Pro změnu  se D1 teď zhroutila, ale inteligentní aplikace Google přišla s alternativním způsobem. Bylo mi líto řidičů, kteří neměli Waze, a začali spalovat benzín a drahocenný čas v nekonečných frontách.

Byl jsem pozván Mercedes Dietrichstein do Mikulova, městečka na úpatí Pálavských vrchů, které je velmi svázáno s tímto vznešeným starým rodem a nachází se 260 kilometrů od hlavního města.

Mercedes zde prožila své dětství a chtěla přesunout do rodinné hrobky urny s popelem svých rodičů, Alexandra a Marie de las Mercedes Dosé y Obligado a své babičky Olgy Alexandrowny Dolgoruky.

S Mercedes jsem se setkal před deseti lety, kdy se blížila věku 75 let, i když vypadala o 20 let mladší. Tehdy jsem se zajímal o věci týkající se šlechty z novinářských důvodů, protože existovala celá řada otevřených případů restitucí majetku zabaveného státem po druhé světové válce.

Četl jsem několik biografií šlechticů českého původu, těch, kteří zůstali v Československu za komunismu (1948-1989), a těch, kteří se vrátili později a s větším či menším štěstím se pokoušeli opět zakořenit v zemi předků.

Varios miembros de la familia Dietrichstein en el balcón del Palacio de Mikulov
Dietrichsteinové jsou rakouského původu, ale měli významné rozvětvení v Čechách, o čemž svědčí i známý pantheon v Mikulově a jeví se zajímaví, neboť v období renesance a baroka hráli ve střední Evropě důležitou roli.

Žili velmi blízko procesu, který vedl k manželství Ludvíka Jagellonského a Marie Habsburské- sestry císaře Karla V., poté Ferdinanda I. Habsburského – bratra Marie a Karla V. – s Annou Jagellonskou.

Možná, že tato jména dnes čtenářům moc neříkají, ale obě manželství zajistila, že Rakousko, Čechy a Maďarsko fungovaly i nadále jako „Dunajská monarchie“, což vydrželo až do první světové války.

V galerii mikulovského zámku se nachází obraz, kde lze vidět všechny tyto postavy, kromě Karla a Ferdinanda, ve stylu jakési dobové fotografie, která může být pro milovníky historie vzrušující a- když to  trochu přeženeme – by mohla být považována za zárodek dnešního uskupení Visegrádské čtyřky (V4), která se skládá z Čechů, Maďarů, Slováků a Poláků.

Na této fotce je vidět jak jsou Dietrichsteinové spřízněni s rodinou císaře Maxmiliána, už proto, že dcera Barbara z Rottal – nemanželská a velmi milovaná dcera – se vdala za Zikmunda Dietrichsteina.

A druhým klíčovým momentem této ságy je příchod vnuka Zikmunda, madriďana Francisca Dietrichsteina do těchto končin, který se stal biskupem, kardinálem a královským zástupcem ve východní části českého království.

Banquete de la boda de Segismundo Dietrichstein y Bárbara de Rottal, en la Galería de MikulovBěhem Třicetileté války udržoval v oblasti o něco lidštější životní podmínky, něco, co i Wikipedia uznává a dal jsem si tu práci oponovat jeho životopisci Pavlu Balcárkovi a dalším českým odborníkům v dané oblasti.

Musím říci, že po mnoha letech a všech  pokusech o restituci majetku iniciované Dietrichsteiny, jediná věc, která drží naději na úspěch je krypta, kde jsou pohřbeni mnozí předkové.

Za to, co přinesla tato rodina a odhodlání jejich nejmladších členů k zachování úzkých vztahů s místem, by možná český stát mohl mít zájem o nalezení způsobu jak Dietrichsteiny zapojit do spolupráce s více městy prostřednictvím společného jednání. Nevím, jestli to zajímá rodinu, ale když bych byl státem, zjišťoval bych to.

Angličané prostřednictvím National Heritage byli schopni využít kulturního dědictví v rukou původních šlechtických rodin pro účely cestovního ruchu a to je něco, co funguje a umožňuje zachování rodinné atmosféry obklopující tato sídla.

O Mercedes jsem měl zpočátku zprávy přes Františka Ulricha Kinského, nyní zesnulého, a od té doby udržujeme díky internetu velmi srdečnou korespondenci.

Mercedes Dietrichstein en MikulovMyslím, že to byl důvod, proč jsem dostal pozvání k této události, které jsem se rád rozhodl zúčastnit.

Po příjezdu na hlavní náměstí v Mikulově bylo vidět, že je tam dobrá mediální publicita, mobilní jednotka České televize, mnoho fotoreportérů a dokonce i šéf agentury Reuters, který je známý rodiny.

Na začátku byla zádušní mše v latině v kostele Svaté Anny, v jehož kryptě je hrobka Dietrichsteinů.

V lodi tohoto malého kostela zasvěceného matce Panny Marie bylo na sto padesát lidí, většinou šlechtických rodinných přátel.

Po přenosu urny do krypty, poskytla Mercedes rozhovory různým médiím a pak šli všichni do paláce, kde byla v Gröllově sále recepce pro sto lidí, včetně starosty.

Po aperitivu, šampaňském s jahodami, jsme ochutnali domácí paštiku, „rostbíf“ se švestkovou omáčkou, papriky s lanýži, plněné papriky, „rizotem“ a skvělý čokoládový dort.

Con Félix Dietrichstein (dcha.) en MikulovAle to nejlepší mělo teprve přijít, a to v tu chvíli, kdy další Mercedes, Mercedes Basavilbaso, vnučka hostitelky, nás vzala na prohlídku zámku.

Mercedes je informatik z Buenos Aires, ale toto místo vnímá jako domov, a je ochotna podpořit tento zvyk vracet se domů do Mikulova častými výlety a udělat si zde přátele.

Jasně, vidět tyto prostory s běžným průvodcem je jiné, než ho vidět s někým, kdo má silné vazby na místo a v daném momentě říká: „Tento obraz z galerie byl v mém domě v jídelně“.

Je mnoho myšlenek, které předává Mercedes, a myslím, že je lepší slyšet je přímo od ní ve videu.

Video: MERCEDES BASAVILBASO nás provází zámkem Mikulov

09. 06. 2017

Mluv o tom: