Čeští františkáni žádají o urychlení procesu blahořečení Juana Martíneze

Česká provincie františkánského řádu bratří minoritů požádala o urychlení procesu blahořečení čtrnácti členů kongregace za jejich mučednickou smrt, mezi nimi Španěla Juana Martíneze.

Farář a sakristián Martínez a jeho společníci byli umučeni 15. února 1611 v costéele Panny Marie Sněžné v Praze v průběhu řetězící se nenávistné kampaně proti řeholníkům na sklonku vlády císaře Rudolfa II.

„Napsal jsem dopis v latině našemu představenému generálovi (Španěl José Rodriguez Carballo), aby se proces v Římě popohnal,“ potvrdil dnes bývalý vicepostulátor procesu, český františkán Pedro Alcántara Houska.

„Čekáme čtyři nebo pět let na dogmatickou komisi, která se nemůže sejít. Tady věc stojí,“ doplnil mnich.

Jakmile byla dokončena instrukce k procesu na pražském arcibiskupství, ještě přednastolením komunistického režimu v únoru 1948, byla dokumentace odevzdána do Říma. „Pak se ale čtyřicet let nepokročilo kvůli přerušenému kontaktu se Svatým stolcem,“ vysvětluje Houska.

Proces byl znovu otevřen na začátku devadesátých let, kdy se vzaly na vědomí pokyny historické komise a bylo vyhotoveno „apositio martyrii“. Nyní se čeká, až se sejdedogmatická komise, která má za úkol prostudovat písemnosti pod úhlem pohledu ortodoxie.„Napsali toho velmi málo, takže komise nemá mnoho co dělat.“ Takto „je zapotřebí pouze dokázat, že se skutečně jedná o mučednictví,“ dodává františkán.

Juan Martínez zemřel pobodán ve chvíli, kdy chtěl ochránit hostie před znesvěcením.

26. 08. 2010

Mluv o tom: